[CENTER][IMG]http://static.linkbatdongsan.com/media/Kicotrans-building-2.jpg[/IMG]

[FONT=impact][COLOR=#008000][SIZE=6][B]CHO THUÊ CAO [SIZE=7][FONT=tahoma]Ố[/FONT][/SIZE]C VĂN PHÒNG[/B][/SIZE][/COLOR][/FONT]


[I][FONT=tahoma][SIZE=7][COLOR=#FF0000][B]Kicotrans 2 Building

[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/CENTER]
[COLOR=#800080][FONT=tahoma][SIZE=7][B][SIZE=3]- Địa chỉ tòa nhà: [/SIZE][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=tahoma][SIZE=7][SIZE=3]516 Sông Thao - Quận Tân Bình[/SIZE][/SIZE][/FONT][COLOR=#800080][FONT=tahoma][SIZE=7][B][SIZE=3]
- Diện tích cho thuê: [/SIZE][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=tahoma][SIZE=7][SIZE=3]chúng tôi có thể cắt tối thiểu 30m2
[/SIZE][/SIZE][/FONT][COLOR=#800080][FONT=tahoma][SIZE=7][B][SIZE=3]- Giá thuê: [/SIZE][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=tahoma][SIZE=7][SIZE=3][COLOR=#ff0000][B]190.080[/B][/COLOR] VND/m2
[/SIZE][/SIZE][/FONT][COLOR=#800080][FONT=tahoma][SIZE=7][B][SIZE=3]- Phí quản lý: [/SIZE][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=tahoma][SIZE=7][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B]63.360[/B][/COLOR] VND/m2
[/SIZE][/SIZE][/FONT][COLOR=#800080][FONT=tahoma][SIZE=7][B][SIZE=3]- Phí gửi xe: [/SIZE][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][URL=http://diaocthanhtung.com/vn/516-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-kicotrans-2-building-song-thao.html][FONT=tahoma][SIZE=7][SIZE=3]click vào đây xem bảng giá của chúng tôi[/SIZE][/SIZE][/FONT][/URL]
[COLOR=#800080][FONT=tahoma][SIZE=7][B][SIZE=3]- Thuế 10%: [/SIZE][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=tahoma][SIZE=7][SIZE=3]chưa bao gồm
[/SIZE][/SIZE][/FONT]
[CENTER][FONT=tahoma][SIZE=7][SIZE=3]QUÝ KHÁCH MUỐN ĐI XEM VĂN PHÒNG, HÃY LIÊN HỆ VỚI BAN QUẢN LÝ CHÚNG TÔI QUA SỐ HOTLINE

[SIZE=7][FONT=arial black][B][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=5]0[/SIZE][SIZE=6]9[/SIZE][/SIZE]0[/COLOR]8 442 698[SIZE=5][FONT=tahoma] GẶP A. Tùng giờ hành chánh

hoặc địa chỉ email

[COLOR=#ff8c00]tieptan@kicotrans-2-building.com
[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT]


[/CENTER]