Quý khách có nhu cầu thỉnh hình ảnh quan thế âm bồ tát đẹp xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại.

Chúng tôi sẽ báo giá theo kích thước.

Điện thoại : 0981.993.020

Email : xuongtranhtuongphat@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/TranhTuongPhatMandala/

tục truyền, Quan Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật nhưng vì muốn cứu chúng sinh nên đã nguyện ở lại cõi ta bà. Người còn được thế gian gọi với nhiều danh hiệu khác như: Quan Âm Phật, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà Phật Tổ, v.v… Theo lời kinh Phổ Môn thì khi người dân gặp cảnh nguy kịch thì có thể niệm pháp danh của Ngài là được cứu vớt. ngoại giả thì niệm danh hiệu nào của Ngài thì được linh ứng và giải cứu ngay. Trong Phật pháp thì quyền pháp năng lực của Quan Thế Âm cao siêu, chỉ sau phật Tổ Như Lai.